Flygpriser

Från och med 2018 använder VGF abonnemang för våra flygpriser.

Den totala kostnaden för abonnemanget är 3000:-/år och debiteras med 1500:- som dras 30 april och 1500:- som dras 31 augusti.

Timpriser

SE-VGU
700:-/h med abonnemang 
1000:-/h utan abonnemang

SE-LXR
1100:-/h med abonnemang 
1400:-/h utan abonnemang

 

Abonnemanget löper från 1 april till och med 31 mars och är bindande. Om flygplanet säljs/byts under året så fortsätter abonnemanget på det nya flygplanet. Du måste själv se till att du har pengar på kontot för abonnemanget. Går du in senare under året i abonnemangssystemet så debiteras du när du tecknar abonnemanget och det gäller inte retroaktivt. Även elever under skolning kan naturligtvis teckna abonnemang.

Break-even når du vid 10 timmar, därefter är det billigare att flyga, totalt sett, med abonnemanget.